Tereny Inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów

ul. Łany

Inwestor/Przedsiębiorca

Nr działki: 37/1
Powierzchnia: 0,1067 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 38
Powierzchnia: 0,1799 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 39
Powierzchnia: 0,0767 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 40
Powierzchnia: 0,2474 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 41
Powierzchnia: 0,2527 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 42
Powierzchnia: 0,1253 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 43
Powierzchnia: 0,0579 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 44
Powierzchnia: 0,2257 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 45
Powierzchnia: 0,0397 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 46
Powierzchnia: 0,2344 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 47
Powierzchnia: 0,1377 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 48
Powierzchnia: 0,4916 ha
Adres: ul. Łany, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła
i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych
z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i indywidualnych odbiorców.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Scroll to Top
Skip to content