Tereny Inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów

ul. Żeromskiego

Inwestor/Przedsiębiorca

Nr działki: 762/6
Powierzchnia: 1,4294 ha
Adres: ul. Żeromskiego, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 33P, UH, KS – teren rzemiosła produkcyjnego, składów, baz, usług komercyjnych, obsługi motoryzacji, stacja paliw. Przewiduje się wtórny podział działki zgodnie z potrzebami inwestorów. Zabudowa
i zagospodarowanie terenu w oparciu o plany zagospodarowania działek z przeznaczeniem pod stacje paliw, bazy, składy, zakłady produkcyjne, warsztaty.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 762/7
Powierzchnia: 1,6263 ha
Adres: ul. Żeromskiego, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 33P, UH, KS – teren rzemiosła produkcyjnego, składów, baz, usług komercyjnych, obsługi motoryzacji, stacja paliw. Przewiduje się wtórny podział działki zgodnie z potrzebami inwestorów. Zabudowa
i zagospodarowanie terenu w oparciu o plany zagospodarowania działek z przeznaczeniem pod stacje paliw, bazy, składy, zakłady produkcyjne, warsztaty.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 762/9
Powierzchnia: 0,9243 ha
Adres: ul. Żeromskiego, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 34UH, UG, KS – teren usług komercyjnych. Możliwość budowy obiektów handlowych, handlowo-usługowych, gastronomicznych, obsługi ruchu drogowego.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 762/10
Powierzchnia: 0,6697 ha
Adres: ul. Żeromskiego, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 35RPU – tereny obsługi rolnictwa o charakterze handlowym – giełda rolno-spożywcza, targowisko bazy składy. Przewiduje się wtórny podział terenu. Zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie
z potrzebami inwestorów w oparciu o plany zagospodarowania działek na zasadach wskazanych
w ustaleniach ogólnych.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 762/11
Powierzchnia: 0,5148 ha
Adres: ul. Żeromskiego, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 35RPU – tereny obsługi rolnictwa o charakterze handlowym – giełda rolno-spożywcza, targowisko bazy składy. Przewiduje się wtórny podział terenu. Zabudowa i zagospodarowanie terenu zgodnie
z potrzebami inwestorów w oparciu o plany zagospodarowania działek na zasadach wskazanych
w ustaleniach ogólnych.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Scroll to Top
Skip to content