Tereny Inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów

ul. Nowa

Inwestor/Przedsiębiorca

Nr działki: 1986/3
Powierzchnia: 2,4267 ha
Adres: ul. Nowa, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 22P/U – tereny z planowaną funkcją podstawową techniczno-produkcyjną i składową obejmującą różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórczą, między innymi jak: produkcja przemysłowa
i techniczno-usługowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, urządzenia obsługi rolnictwa, obiekty produkcyjne wysokich technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra technologiczne i logistyczne wraz z obiektami biurowymi i administracyjnymi. Ponadto przewiduje się formy działalności gospodarczej obejmujące usługi dystrybucyjne (handel, transport, łączność, finanse), usługi renowacyjne o wyspecjalizowanym charakterze (serwisy techniczne).
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Scroll to Top
Skip to content