Edukacja

KCEiWG realizuje swoje cele poprzez organizację warsztatów oraz zajęć demonstracyjnych i pilotażowych z udziałem nauczycieli dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie nowoczesnych metod i form kształcenia, rozwijania nowych talentów i umiejętności, kreowania postaw przedsiębiorczości.

Warsztaty kierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół będą dotyczyły nowych metod edukacji i prowadzenia zajęć odkrywających talenty, kreatywność u dzieci, pobudzających zaangażowanie oraz rozwijających kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka.

Kolejnym zadaniem będzie zainicjowanie i prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży w zakresie programowania i projektowania, kreatywnych klocków lego i robotyki.

KCEiWG będzie realizować również szereg inicjatyw związanych z kształtowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw w zakresie ekologii i rozwoju przedsiębiorczości.

Scroll to Top
Skip to content