O nas

Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej to nowa jednostka budżetowa miasta, która została powołana przez Radę Miejską w Hrubieszowie Uchwałą Nr XLIV/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej” w Hrubieszowie i nadania jej statutu. Dyrektorem KCEiWG została Pani Justyna Krawczyk – Stadnik. Centrum rozpoczęło swoją działalność w 2022 roku. Jego podstawowym celem jest kreowanie warunków rozwoju lokalnego biznesu, opartego na wiedzy, innowacjach i nowych modelach biznesowych, tworzenie możliwości rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży w dziedzinie między innymi programowania i robotyki oraz podnoszenie świadomości ekologicznej. Utworzenie KCEiWG wynika z założeń projektu „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”, na który Miasto otrzymało ponad 16 mln złotych dofinansowania z programu „Rozwój lokalny”, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Centrum mieści się w siedzibie Biura Projektu Rozwój Lokalny przy ul. Staszica 9 w Hrubieszowie.
Działania Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy polegają między innymi na:

  • rozwoju baz: wiedzy i narzędzi do świadczenia usług w ramach jednostki,
  • integracji lokalnego biznesu oraz rozwijania współpracy przedsiębiorców z miastem,
  • opracowaniu i pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców oraz pracowników,
  • rozwoju podstaw nowoczesnej edukacji w mieście,
  • edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
  • budowie ekosystemu rozwoju nowych firm w mieście,
  • stworzeniu skutecznego systemu promocji gospodarczej miasta oraz przyciąganiu inwestycji z zewnątrz.
Scroll to Top

Edukacja

Nowoczesnej edukacja ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju człowieka. Mając to na uwadze stawiamy na innowacyjne rozwiązania dostosowane do wymagań współczesnego społeczeństwa. Promujemy dobre praktyki i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Organizujemy szkolenia, warsztaty oraz zajęcia demonstracyjne w zakresie nowoczesnych metod i form kształcenia.

Inwestor / Przedsiębiorca

Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy gospodarczej w Hrubieszowie zapewnia profesjonalną i  kompleksową obsługę inwestorów.

W ramach wsparcia inwestora oferujemy:
• pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
• pomoc w niezbędnych procedurach administracyjnych występujących w trakcie realizacji projektu,
• opiekę poinwestycyjną dla firm i wsparcie dla firma działających już na terenie Miasta Hrubieszów,
• informację o zachętach inwestycyjnych i podatkowych,
• promocję terenów inwestycyjnych Miasta.

Rozwijamy współpracę przedsiębiorców z Miastem. Prowadzimy dedykowane szkolenia oraz doradztwo indywidualne. Tworzymy przyjazny ekosystem dla rozwoju nowych firm w mieście.

Innowacje

Naszym głównym celem jest prowadzenie zajęć  edukacyjnych w nowy atrakcyjny sposób motywujący uczniów do samodzielnej pracy. Polega to  na rozszerzeniu treści programowych o innowacyjne rozwiązania i pokazywaniu ich w nowoczesny i przystępny dla uczniów sposób. Wspieramy nauczycieli w stosowaniu nowatorskich rozwiązań i pomocy dydaktycznych udoskonalających realizację programu nauczania oraz usprawniających funkcjonowanie szkoły.

Turysta

Dla odwiedzających malowniczo położony Hrubieszów i jego okolice, chcących spędzić w mieście dłuższy czas, czeka szeroki wybór możliwości wypoczynku, który zapewnia swoim gościom wszystko, czego potrzebują, od noclegu po atrakcyjną ofertę gastronomiczną.  W ofercie obiektów hotelarskich znajduje się także odpowiednia przestrzeń na organizację konferencji i szkoleń, która sprawi, że negocjacje, sympozja czy seminaria nabiorą charakteru.

Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej , gdzie można uzyskać informacje na temat Hrubieszowa i regionu, bezpłatne mapki, ulotki, foldery oraz kupić przewodniki i pamiątki.

Siedziba HCK mieści się przy ul.  3 Maja 10 w Hrubieszowie

tel. 84 535 37 80
e-mail: hit@miasto.hrubieszow.pl

Skip to content