Tereny Inwestycyjne Gminy Miejskiej Hrubieszów

ul. Gródecka

Inwestor/Przedsiębiorca

Nr działki: 2255/1
Powierzchnia: 2,2663 ha (inwestycyjne 1,1 ha)
Adres: ul. Gródecka, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 71NO/R – rezerwa terenu pod rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, składowania i utylizacji odpadów, produkcję energii elektrycznej i energii cieplnej, segregację, utylizację odpadów i osadów komunalnych z odnawialnych źródeł energii. Do czasu realizacji inwestycji teren pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 2255/3
Powierzchnia: 2,6848 ha
Adres: ul. Gródecka, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 72P(EE/EC) – teren przeznaczony pod produkcję energii elektrycznej także z odnawialnych źródeł energii wraz z przesyłaniem do sieci miejskiej. Segregacja, utylizacja odpadów i osadów komunalnych.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Nr działki: 2293/1
Powierzchnia: 2,5752 ha
Adres: ul. Gródecka, 22-500 Hrubieszów
Przeznaczenie w MPZP: 8P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
Warunki nabycia, udostępniania: sprzedaż, użytkowanie wieczyste, wynajem
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 84 535 35 02

Scroll to Top
Skip to content