Prywatne Tereny Inwestycyjne

Inwestor/Przedsiębiorca

ul. Łany, 22-500 Hrubieszów,
woj. lubelskie, działki nr 35/1, 35/2
obręb 0144 Podgórze

Status władania: własność
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 7U – zabudowa budynkami usługowymi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła i drobnej wytwórczości, oświaty, opieki zdrowotnej hotelarstwa, kultury, szkolnictwa, usług związanych z obsługą ruchu drogowego (stacje paliw, warsztaty samochodowe) oraz usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa
i indywidualnych odbiorców.
Orientacyjna cena sprzedaży z VAT: 105 000,00 zł
Powierzchnia (ha):
35/1: 0,1585
35/2: 0,1907
Kształt  działki: prostokąt
Obecne użytkowanie: RI – rolne
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie
Budynki i zabudowania na terenie: nie
Droga dojazdowa do terenu: asfaltowa
Elektryczność: nie, odległość przyłącza od granicy terenu 300 m
Gaz: nie, odległość przyłącza od granicy terenu 300 m
Woda: nie, odległość przyłącza od granicy terenu 300 m
Kanalizacja: nie

 

Scroll to Top
Skip to content