Turysta

Obelisk poświęcony Bolesławowi Leśmianowi

Z Hrubieszowem związany jest również Bolesław Lesman (Leśmian). W małym mieście nad Huczwą, na dzisiejszej ul. Kilińskiego w latach 1918-1922 mieszkał i prowadził kancelarię notarialną wspomniany wyżej rejent. Leśmian podczas pobytu w Hrubieszowie stworzył dzieła literackie, które złożyły się na zbiór wierszy pt. „Łąka” – będący jedną
z ważniejszych publikacji twórcy. Dom poety nie przetrwał do dzisiejszych czasów.
Celem uhonorowania czołowego przedstawiciela literatury dwudziestolecia międzywojennego, w parku miejskim im. Solidarności w Hrubieszowie umieszczono obelisk poświęcony jednemu z najświetniejszych klasyków polskiej poezji – Bolesławowi Leśmianowi.

Lokalizacja: Park Miejski im. Solidarności w Hrubieszowie

Obelisk poświęcony Bolesławowi Leśmianowi mapa

Scroll to Top
Skip to content