Edukacja

Innowacyjność i nowoczesność to pojęcia ogólne, jak slogany, jednak na stałe weszły do życia gospodarczego czy społecznego.

Do innowacji, czyli zmian doskonalących rzeczywistość, może prowadzić
twórcza postawa wynikająca z doświadczenia i genetycznych cech, która daje gotowość do przekształcania siebie i świata.

Źródłem innowacji jest twórczość jako cecha do produkowania wytworów nowych i wartościowych i jako proces prowadzący do ich powstania. Bliskie znaczenie ma także kreatywność jako cecha mentalna, wrodzona, nieschematyczne, twórcze myślenie, szeroko pojęta pomysłowość, pewien potencjał, oryginalność.

Innowacje pedagogiczne to wprowadzone do systemu nauczania nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i/lub metodyczne mające na celu poprawę jakości kształcenia i wychowania. Wymaga to często zmiany sposobu myślenia  o edukacji zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców.

W ofercie KCEiWG znajdą się szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pracowników kulturalno – oświatowych, jak i dla dzieci i młodzieży.

Nasze warsztaty mają na celu rozbudzanie kreatywności, innowacyjności, wzrost pewności siebie wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Naszym Mieście.

Scroll to Top
Skip to content