Młodzi Przedsiębiorczy

W dniu 23 października br. rozpoczęło się wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach konkursu “Młodzi Przedsiębiorczy”. Młodzież uczy się, na czym polega rozwój osobisty w tym jak wybrać odpowiednią ścieżkę zawodową  z uwzględnieniem swojego potencjału, swoich mocnych i słabych stron, jak osiągnąć niezależność zawodową i finansową będąc przedsiębiorcą.

Uczestnikami konkursu jest młodzież ze szkół podstawowych i średnich z terenu miasta Hrubieszów.

Uczestnicy mają zapewniony poczęstunek, otrzymali skrypty szkoleniowe oraz praktyczne gadżety promujące konkurs i projekt “Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji”.

Na kolejnych najbliższych spotkaniach zdobędą wiedzę nt. instytucji otoczenia biznesu i obowiązującego prawa, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Opracują też swoje pomysły na działalność gospodarczą, które następnie przedstawią w formie biznesplanu. 

Więcej o konkursie

Scroll to Top
Skip to content