Inwestor

Kody PKD

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.), która zastąpiła dotychczasową Polską Klasyfikację Działalności z 2004 roku.

Zaświadczenia wydane przed 1 stycznia 2008 r. (oraz symbole PKD 2004) będą obowiązywały do dnia 31 grudnia 2009r., niemniej jednak od dnia 2 stycznia 2008r. przedsiębiorcy, którzy dokonują zgłoszenia jakichkolwiek zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązani są w ww. zgłoszeniu dokonać aktualizacji przedmiotu działalności zgodnie z nową klasyfikacją PKD 2007.

Na stronie internetowej Urzędu Statystycznego dostępna jest Wyszukiwarka klasyfikacji PKD 2007 oraz nowa klasyfikacja PKD 2007, pod pozycją Wyjaśnienia PKD 2007

Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do ewidencji polega na podaniu nazwy podklasy oraz pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr.
Przykładowo zakład fryzjerski to: 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne.

Kod PKD wyszukać można:

  • wpisując szukane słowo kluczowe – słowa wyszukiwane będą w nazwach, opisach symboli PKD;
  • przeglądając hierarchię sekcji PKD;
Scroll to Top
Skip to content