Hrubieszowska Akademia Biznesu

11 lipca 2023 r. Dyrektor KCEiWG, Justyna Krawczyk – Stadnik podpisała umowę na realizację “Hrubieszowskiej Akademii Biznesu”.

Zadanie przeprowadzi Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, która programem wsparcia obejmie 15 przedsiębiorstw z Hrubieszowa.

“Hrubieszowska Akademia Biznesu” to systemowe wsparcia dla 15 przedsiębiorstw z Hrubieszowa,  polegające na pilotażowym wdrożeniu programu dedykowanych szkoleń i doradztwa indywidualnego dla przedsiębiorców i ich pracowników.

W ramach programu przeprowadzona zostanie indywidualna diagnoza stanu rozwoju, sytuacji i kondycji oraz potencjału firmy (uczestnika programu). Każde z 15 przedsiębiorstw otrzyma zindywidualizowany pakiet usług szkoleniowych i doradczych (w tym właściciele, kadra menedżerska lub pracownicy), w skład którego wejdą usługi m.in.  szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne, podnoszące zdolności do rozwoju innowacji w przedsiębiorstwie, skuteczny marketing, usługi ekspansji w tym zagraniczne, negocjacje.

Uczestnikami pilotażowego programu mogą zostać przedsiębiorcy planujący swój dalszy rozwój, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie naszego miasta.

35% spośród zrekrutowanych firm będą to przedsiębiorstwa działające od 01.01.2019 r.

Kobiety podpisują umowę
Scroll to Top
Skip to content