Turysta

Zespół Poklasztorny Ojców Dominikanów

Historia tego miejsca ściśle związana jest z obecnością Dominikanów, których to do Hrubieszowa sprowadził biskup chełmski – Jan herbu Cholewa już w I poł. XV w. Wówczas ufundowano dla tego konwentu drewniany kościół i klasztor z uposażeniem nadanym przez króla Władysława Jagiełłę. Obecny kompleks budynków wzniesiony został w latach 1730-1766, dzięki staraniom kasztelana bieckiego Józefa Kuropatnickiego oraz jego małżonki Teresy Zuzanny z Kurdwanowskich.
Budynek do dziś pełni sakralną funkcję jako kościół parafialny pw. Św. Mikołaja. Wewnątrz znajduje się pochodzący z okresu budowy świątyni, przykuwający wzrok ołtarz, cechujący się bogactwem dekoracji architektonicznej i rzeźbiarskiej. Pomiędzy kolumnami jakie zdobią zabytkowy ołtarz znajdują się rzeźby z wizerunkiem najwybitniejszych przedstawicieli zakonu Dominikanów. W retabulum umieszczony jest XVII-wieczny obraz o wysokich walorach artystyczno-estetycznych przedstawiający wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który w XVIII w. uważany był za cudowny. Ponadto w świątyni zachowały się 3 boczne, XVII wieczne ołtarze św. Józefa, św. Antoniego oraz Ukrzyżowania Pana Jezusa.
Dodatkową ciekawostką jest również boczne wejście kościoła, które przemianowane zostało na kaplicę. Znajdują się w niej relikwie krwi papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Na dziedzińcu usytuowana jest zabytkowa, murowana dzwonnica z drugiej połowy XIX w.
Do kościoła przylega budynek dawnego klasztoru Dominikanów (współcześnie szkoła).
W tym miejscu warto nadmienić, iż w wyniku III Rozbioru Polski Hrubieszów znalazł się pod zaborem austriackim. Decyzją zaborcy zlikwidowano konwent Dominikanów,
a zakonników przeniesiono do Krasnobrodu. Wkrótce opuszczony budynek zaadaptowano do celów oświatowych, tworząc w nim szkołę podwydziałową. Dzięki staraniom
ks. St. Staszica szkołę przemianowano z podwydziałowej na wydziałową, co spowodowało podniesienie poziomu edukacji w hrubieszowskiej szkole.
Ponadto Staszic aby umożliwić dalsze funkcjonowanie szkoły przeznaczył własne fundusze na remont budynku, w którym oprócz sal lekcyjnych znajdował się internat dla uczniów.
Przemiany polityczne i ustrojowe powodowały ciągłe zmiany w systemie szkolnictwa. Na skutek represji caratu zlikwidowano hrubieszowską szkołę, tworząc w niej rosyjskie gimnazjum. Z biegiem czasu w dawnym klasztorze oo. Dominikanów utworzono progimnazjum męskie, a kolejno prywatne gimnazjum męskie upaństwowione w 1918 r. Obecnie funkcjonujące jako I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica – jest jedną z najstarszych szkół w Polsce.

Lokalizacja: ul. 3 Maja 5

Zespół Poklasztorny Ojców Dominikanów mapa

Scroll to Top
Skip to content