Pierwsze spotkanie biznesowe

W dniu 22.12.2022r. odbyło się pierwsze spotkanie biznesowe w ramach działalności Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla przedsiębiorców.

Spotkanie było doskonałą okazją do przedstawienia założeń działalności nowej jednostki organizacyjnej w Hrubieszowie, Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej oraz zacieśnieniem kontaktów gospodarczo-biznesowych między przedsiębiorcami, a Gminą Miejską Hrubieszów, zbudowania silnych i pozytywnych relacji, a przede wszystkim wskazania przez przedsiębiorców oczekiwań i rozwiązań administracyjnych i edukacyjnych, jakie Miasto może realizować na ich rzecz podejmując odpowiednie inicjatywy w tym zakresie.

Na spotkanie zostali zaproszeni prelegenci:

  • Pani Katarzyna Mazurek – zastępca kierownika Oddziału Oceny Projektów Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości,
  • Pan Maciej Surma -Specjalista ds. Funduszy Europejskich Oddział Informacji o Funduszach Europejskich, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Scroll to Top
Skip to content