Trzecie spotkanie biznesowe

W dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w Gniecki Hotel & Restaurant przy ul. Kolejowej 29 w Hrubieszowie odbyło się trzecie spotkanie biznesowe w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Prelegentem spotkania biznesowego był doradca strategiczny i ekspert Związku Miast Polskich Janusz Szewczuk, a moderatorem dr Mariusz Rudzki – specjalista w zakresie obsługi przedsiębiorców i inwestorów.

Główne tematy spotkania:

  • Wykorzystanie lokalnego kapitału w rozwoju miasta (w oparciu o dane zgromadzone przez ZMP i doświadczenia innych miast Janusz Szewczuk ocenił kluczowe procesy społecznoekonomiczne i możliwości wykorzystania kapitału prywatnego w rozwoju Hrubieszowa).
  • Identyfikacja działań wzmacniających udział przedsiębiorców lokalnych w rozwoju miasta.
  • Jak wykorzystać nowe uwarunkowania rozwoju w regionie (wojna na Ukrainie i jej skutki) dla rozwoju miasta.
  • Jak stabilizować lokalny rynek pracy, zrealizowane i planowane inwestycje, wykorzystanie potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwijanie  handlu i usług dla Ukrainy.
  • Kto dziś inwestuje w Hrubieszów?
  • Lokalny rynek pracy.
Scroll to Top
Skip to content