Spotkanie otwarte, dla hrubieszowskiej młodzieży

W dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w Gniecki Hotel & Restaurant przy ul. Kolejowa 29 w Hrubieszowie odbyło się spotkanie pt. „Dzięki czemu Hrubieszów może być atrakcyjnym miejscem życia dla młodych ludzi?” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Prelegentem spotkania był doradca strategiczny i ekspert Związku Miast Polskich Janusz Szewczuk, a moderatorem dr Mariusz Rudzki – specjalista w zakresie obsługi przedsiębiorców i inwestorów.

Główne tematy spotkania:

  • Kapitał społeczny i ekonomiczny miasta oraz obszaru funkcjonalnego. Perspektywy rozwoju obszaru.(w oparciu o dane zgromadzone w MRL i doświadczenia innych miast  Janusz Szewczuk zaprezentował kluczowe procesy społecznoekonomiczne i rolę młodych mieszkańców w rozwoju miasta)
  • Identyfikacja  działań wzmacniających udział młodych mieszkańców w rozwoju Hrubieszowa.
  • Jaka edukacja potrzebna jest młodym ludziom myślącym o pozostaniu w Hrubieszowie?
  • Czy lokalny rynek pracy może być atrakcyjną ofertą dla młodych?
  • Jak młodzi mogą podejmować działalność gospodarczą?
  • Jak młodzi mogą włączyć się w życie społeczne miasta?
Scroll to Top
Skip to content