Program Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) na terenach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Rozpoczął się szósty rok działania programu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) na terenach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. W czasie 5 lat obowiązywania PSI wydanych zostało 160 decyzji o wsparciu, a zadeklarowana kwota nakładów inwestycyjnych ukształtowała się na poziomie 8,4 mld zł. W bieżącym roku zamierzamy podobnie jak w poprzednich latach prowadzić szereg działań zmierzających do promocji gospodarczej terenów objętych zarządzaniem TSSE oraz dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców z informacją o możliwości odzyskania znacznej części zainwestowanych środków w formie zwolnienia podatkowego CIT/PIT.

DROGOWSKAZ INWESTORA – POBIERZ

Scroll to Top
Skip to content