Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.

Obecnie realizowane projekty zna podstawie umów operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

 • Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa
 • Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa z umorzeniem
 • Instrument FinansowyPożyczka OZE w gospodarce
 • Pożyczka rozwojowa/ Pożyczka rozwojowa z umorzeniem:
  – kwota pożyczki – do 2 000 000 ,
  – okres kredytowania do 120 miesięcy
  – karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  – preferencyjne oprocentowanie 2% w skali roku
  – możliwe umorzenie do 25%  wartości kapitału pożyczki dla podmiotów działających nie dłużej niż 36 m-cy
  – brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Z Pożyczek finansowane są inwestycje na terenie województwa Lubelskiego, związane ze wsparciem dla MŚP dotyczącym inwestycji początkowej związanej z wyposażeniem/ doposażeniem przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych/udoskonalonych produktów/usług/technologii, jako dodatkowy element projektów wsparcie zastosowania nowoczesnych technologii IT.

 • Pożyczka OZE w gospodarce:
  – kwota pożyczki – do 10 000 000 zł,
  – okres kredytowania do 120 miesięcy
  – karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.
  – preferencyjne oprocentowanie 3,5 % w skali roku
  – oprocentowanie pożyczki może zostać obniżone o 1 punkt procentowy dla inwestycji dotyczących wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy.
  – możliwość otrzymania dotacji za zakup magazynu energii
  – brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki

Pożyczkę OZE w gospodarce można przeznaczyć na sfinansowanie:

 1. Budowy instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji.
 2. Budowy/rozbudowy/przebudowy lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową. Typ Inwestycji dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym.
 3. Budowy i rozbudowy instalacji OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci).
 4. Budowa i rozbudowa instalacji OZE w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).

Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Powierniczy Województwa Lubelskiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na podstawie umowy z Województwem Lubelskim. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie jest Partnerem Finansującym, który wdraża Instrument Finansowy Pożyczka rozwojowa,  Pożyczka rozwojowa z umorzeniem oraz  Instrument Finansowy Pożyczka OZE w gospodarce, w ramach ww. projektu.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

Pożyczka rozwojowa:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-rozwojowa/

Pożyczka rozwojowa z umorzeniem:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-rozwojowa-z-umorzeniem/

Pożyczka OZE w gospodarce:
https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczka-oze-w-gospodarce-dla-podmiotow-z-woj-lubelskiego/

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Muda tel.  81 710 46 41, magdalena.muda@oic.lublin.pl
Monika Jung  tel.  81 710 46 34, monika.jung@oic.lublin.pl
Zdzisława Żuber tel.  81 710 46 34, zdzislawa.zuber@oic.lublin.pl

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie,
ul.
Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego
Preferencyjne pożyczki na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego
Scroll to Top
Skip to content