Miejsce z klimatem

Działasz w sposób zrównoważony ekologicznie i klimatycznie? Wykorzystujesz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe i pracujesz na jego rzecz? Jesteś kreatywny i nie boisz się innowacji? Jeśli tak, zgłoś się i wygraj certyfikat, zestaw promocyjnych upominków i bezpłatną promocję Twoich działań!

Czym jest „miejsce z klimatem”?

„Miejscem z klimatem” może być miejsce, usługa turystyczna, wydarzenie (impreza, obrzęd itp.) lub inne przedsięwzięcie znajdujące się, organizowane i promujące tereny nadbużańskie.
W ramach konkursu organizatorzy chcą kształtować tożsamości marki Nadbużański Park Klimatyczny, promować nadbużańskie tereny i popularyzować je jako miejsca wypoczynkowe. Konkurs pomoże zidentyfikować i rozreklamować różnorodne miejsca i usługi nadbużańskiej turystyki (kulturowej, przyrodniczej, edukacyjnej i sportowo-rekreacyjnej), rozsławi wyjątkowe walory regionu i przyczyni się do poprawy wizerunku terenów nadbużańskich.

Dla kogo?

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają: zarządzających i właścicieli obiektów turystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych (jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje im podległe, instytucje podległe administracji rządowej, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, przedsiębiorcy) działających na obszarach powiatów: bialskiego, włodawskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, chełmskiego i hrubieszowskiego.

Co będzie podlegać ocenie?

  • działanie w sposób zrównoważony ekologicznie i klimatycznie,
  • działanie w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,
  • zaangażowanie odbiorców i aktywność w działaniach,
  • kreatywność i innowacyjność.

Jak się zgłosić?

  1. Wypełnij kartę zgłoszenia.
  2. Podpisz zgodę na wykorzystanie wizerunku.
  3. Dokumenty wyślij pocztą (Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, ul. Mickiewicza 37, 22-100 Chełm), mailem (sekretariat@euroregionbug.pl) lub dostarcz nam osobiście.

Zgłoszenia należy dostarczyć do 1 sierpnia 2023 roku.

Wszyscy nagrodzeni podczas uroczystej gali otrzymają tytuły i certyfikaty „Miejsca z klimatem” (uprawniające do promocji za pośrednictwem mediów społecznościowych i stron internetowych www.euroregionbug oraz www.klimatycznybug.pl) oraz zestaw upominków promocyjnych Nadbużańskiego Parku Klimatycznego.

Organizatorem konkursu na „Miejsce z klimatem” jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie.

Regulamin
Załączniki do regulaminu i formularze zgłoszeniowe

Plakat, treść jak w artykule
Scroll to Top
Skip to content