Dyżur Ekspercki

W dniu 27 marca 2023 r. odbył się Dyżur Ekspercki z adwokatem Panem Andrzejem Decem specjalistą w zakresie prawa cywilnego, handlowego, przepisów regulujących ustrój jednostek samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego i zamówień publicznych.

Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. wprowadzonych w 2023 r. zmian w prawie pracy, obowiązków pracodawcy, uprawnień do urlopów rodzicielskich oraz udzielono odpowiedzi na pytania przedsiębiorców.
Dyżury eksperckie z udziałem przedstawicieli różnych instytucji wspierających prowadzenie działalności gospodarczej wpisują się w realizację zadań zaplanowanych w Programie „Rozwój Lokalny” finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Scroll to Top
Skip to content