Dyżur Ekspercki – RODO

W dniu 15 maja 2023 r. w Kreatywnym Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie odbył się kolejny „dyżur ekspercki” , tym razem spotkanie poprowadził Pan Tomasz Ochniowski Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Spotkanie zorganizowane zostało dla lokalnych przedsiębiorców, w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie.
Podczas dyżuru Inspektor wyjaśnił zawiłości prawne dotyczące przepisów ustawy oraz konsekwencje jej nieprzestrzegania, wskazał również, co może kontrolować Urząd Ochrony Danych Osobowych. Inspektor odpowiadał także na indywidualne pytania od przedsiębiorców.
Cykliczne „dyżury eksperckie” są formą wsparcia dla przedsiębiorców w ramach oferty Kreatywnego Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej.

7 przykazań RODO dla przedsiębiorcy – ulotka

Scroll to Top
Skip to content