Inwestor

Szkolenia

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

CEL FINANSOWANIA: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Przyjmowanie wniosków: 03.03.2020r.
Zakończenie naboru wniosków: 31.08.2023r.

Dla kogo: MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw
Miejsce realizacji projektu: Polska
Wkład własny:  minimum 20%

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie:

  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • studia podyplomowe

Więcej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow

Informacje o szkoleniach (według kategorii usług) można uzyskać korzystając z
Bazy Usług Rozwojowych na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Scroll to Top
Skip to content