Tourist

Memory in the stone - Hrubieszow monuments

Memory in the stone – Hrubieszow monuments

Monument to Boleslaw Prus

Dąb Pamięci Józefa Skrobiszowskiego

Memorial Oak
by Jozef Skrobiszewski

Obelisk poświęcony Bolesławowi Leśmianowi

Obelisk dedicated
to Boleslaw Lesmian

Pomnik Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej 1939-1945

Monument to
a Soldier of the Polish
Underground State of the Hrubieszow Land 1939-1945

Kirkut

Kirkut

Scroll to Top
Skip to content