Inwestor

Dlaczego Hrubieszów

Dlaczego Hrubieszów
 • klimat przyjazny inwestorowi – miasto oferuje pomoc i wsparcie inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego,
 • możliwość korzystania z ulg i zwolnień,
 • przynależność do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan,
 • miasto jako centralny ośrodek administracyjny i gospodarczy powiatu,
 • korzystne położenie geograficzne – zewnętrzna granica UE, obwodnica prowadząca do przejścia granicznego z Ukrainą,
 • dobre połącznie ze stolicą woj. lubelskiego oraz miastami subregionalnymi  – droga krajowa 74, droga wojewódzka 844 i 850,
 • Linia LHS jako najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa przeznaczona do transportu towarowego,
 • atrakcyjne ceny uzbrojonych terenów inwestycyjnych – ponad 15 ha (oferta),
 • korzystne warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji – czyste naturalne środowisko, rejon najżyźniejszych gleb czarnoziemu,
 • aktualny plan zagospodarowania przestrzennego,
 • wysoka aktywność samorządu m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje.
Scroll to Top
Skip to content