Inwestor

Baza źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych miast

Szanowni Państwo,

Udostępniamy naszym miastom członkowskim, przygotowaną przez naszych ekspertów,
bazę źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych. Jest to użyteczne zestawienie,
ujmujące w jednym miejscu, w formie pliku Excel, informacje o konkursach i naborach
wniosków, dostępnych funduszach z wielu różnych źródeł na wiele różnych dziedzin.
Poszczególne źródła są w naszym środowisku ogólnie znane – jedne bardziej, inne mniej,
ale informacja na ich temat jest rozproszona. Atutem naszego zestawienia jest zebranie
tych wszystkich rozdrobnionych informacji w jednym miejscu, w prostej, czytelniej formie.

W lewej skrajnej kolumnie wymienione zostały hasłowo dziedziny,
odpowiadające w większości sektorom usług publicznych oraz ich elementom.

Z kolei w pierwszych górnych wierszach wymienione
zostały nazwy kolejnych źródeł pozyskiwania funduszy. Składają się na nie:
– poszczególne regionalne programy operacyjne,
– poszczególne krajowe programy operacyjne,
– programy unijne dostępne bezpośrednio w Brukseli,
– poszczególne programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
– fundusze poszczególnych resortów oraz agencji centralnych,
– źródła prywatne.

Wśród możliwości wymieniamy nie tylko takie, których beneficjentem może być tylko JST.
Do zestawienia włączyliśmy również konkursy czy nabory projektów,
których realizatorem mogą być przedsiębiorcy i organizacje społeczne.
Możecie Państwo przekazać te informacje podmiotom gospodarczym i organizacjom w Waszych miastach.

Zestawienie będzie przez biuro ZMP aktualizowana co miesiąc.
Matryca, którą Państwu przedstawiamy dzisiaj, została zaktualizowane na dzień 8 maja.
Od kolejnej aktualizacji informacje o naborach wniosków w regionalnych programach operacyjnych
i krajowych programach operacyjnych przedstawimy w inny sposób.
Bowiem ich bieżącą aktualizację (na dany miesiąc) zapewnia obecnie centralny system informatyczny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Agreguje on dane ze wszystkich stron internetowych poszczególnych programów.
Nie ma więc potrzeby bieżącego aktualizowania tych poszczególnych źródeł,
co wymaga dużego nakładu pracy. Poza tym, w kolejnej aktualizacji zestawienie wzbogacimy o
programy Polskiego Funduszu Rozwoju kierowane do jednostek samorządu terytorialnego.
Jako swoisty dodatek extra (osobny plik) przekazujemy Państwu zestawienie różnego rodzaju źródeł finansowania małych projektów w sektorze edukacji.

Scroll to Top
Skip to content